Program - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Program

Prvi semestar

 • Excel za matematičko modeliranje (4 ECTS)
 • Matematička analiza 1 (6 ECTS)
 • Linearna algebra 1 (6 ECTS)
 • Osnove ekonomije 1 (6 ECTS)
 • Filozofija (4 ECTS)
 • Kritičko mišljenje (3 ECTS)
 • Engleski jezik (4 ECTS)

Drugi semestar

 • Osnove ekonomije 2 (6 ECTS)
 • Matematička analiza 2 (6 ECTS)
 • Osnove vjerojatnosti i statistike (6 ECTS)
 • Primjena softverskih paketa u matematici (4 ECTS)
 • Linearna algebra 2 (4 ECTS)

Treći semestar

 • Statistika (6 ECTS)
 • Linearno programiranje (5 ECTS)
 • Mikroekonomija (6 ECTS)
 • Osnove računovodstva (6 ECTS)
 • Govorništvo (2 ECTS)
 • Socijalna psihologija (5 ECTS)

Četvrti semestar

 • Ekonometrija 1 (5 ECTS)
 • Numeričke metode u ekonomiji (5 ECTS)
 • Matematičke osnove za ekonomske analize (5 ECTS)
 • Osnove financijske matematike (4 ECTS)
 • Makroekonomija (6 ECTS)
 • Osnove prava (4 ECTS)

Peti semestar

 • Ekonometrija 2 (5 ECTS)
 • Optimizacija (6 ECTS)
 • Obične diferencijalne jednadžbe (4 ECTS)
 • Poslovne komunikacije (2 ECTS)
 • Management (5 ECTS)
 • Marketing (5 ECTS)

Šesti semestar

 • Slučajni procesi (6 ECTS)
 • Teorija igara (5 ECTS)
 • Financijska matematika (5 ECTS)
 • Programiranje (4 ECTS)
 • Ekonomija za managere (5 ECTS)
 • Stručna praksa (11 ECTS)

Sedmi semestar

 • Dinamički sustavi u ekonomiji (6 ECTS)
 • Teorija grafova (6 ECTS)
 • Poslovne financije (5 ECTS)
 • Financijske institucije i tržišta (4 ECTS)
 • Prvi izborni predmet

Osmi semestar

 • Capstone kolegij (6 ECTS)
 • Javne financije (4 ECTS)
 • Drugi izborni kolegij
 • Treći izborni kolegij
 • Završni rad (12 ECTS)

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista