Program

Prvi semestar

 • Elementarna matematika
 • Matematička analiza 1
 • Linearna algebra 1
 • Osnove ekonomije 1
 • Sociologija
 • Engleski jezik I

Drugi semestar

 • Matematička analiza 2
 • Osnove ekonomije 2
 • Osnove vjerojatnosti i statistike
 • Primjena softverskih paketa u matematici
 • Filozofija
 • Linearna algebra 2

Treći semestar

 • Statistika
 • Numeričke metode u ekonomiji
 • Linearno programiranje
 • Mikroekonomija
 • Osnove računovodstva
 • Govorništvo

Četvrti semestar

 • Ekonometrija 1
 • Matematičke osnove za ekonomske analize
 • Osnove financijske matematike
 • Makroekonomija
 • Osnove prava
 • Socijalna psihologija

Peti semestar

 • Ekonometrija 2
 • Optimizacija
 • Excel za matematičko modeliranje
 • Obične diferencijalne jednadžbe
 • Osnove managementa
 • Poslovne komunikacije i korespondencija
 • Stručna praksa

Šesti semestar

 • Slučajni procesi
 • Teorija igara
 • Financijska matematika
 • Marketing
 • Ekonomija za managere
 • Programiranje

Sedmi semestar

 • Dinamički sustavi u ekonomiji
 • Teorija grafova
 • Javne financije
 • Poslovne financije
 • Financijske institucije i tržišta
 • Izborni predmet

Osmi semestar

 • Capstone kolegij
 • Izborni – matematički
 • Izborni – matematički
 • Izrada i obrana završne radnje

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista