Program - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Program

Prvi semestar

 • Excel za matematičko modeliranje
 • Matematička analiza 1
 • Linearna algebra 1
 • Osnove ekonomije 1
 • Filozofija
 • Kritičko mišljenje
 • Engleski jezik

Drugi semestar

 • Osnove ekonomije 2
 • Matematička analiza 2
 • Osnove vjerojatnosti i statistike
 • Primjena softverskih paketa u matematici
 • Linearna algebra 2

Treći semestar

 • Statistika
 • Linearno programiranje
 • Mikroekonomija
 • Osnove računovodstva
 • Govorništvo
 • Socijalna psihologija

Četvrti semestar

 • Ekonometrija 1
 • Numeričke metode u ekonomiji
 • Matematičke osnove za ekonomske analize
 • Osnove financijske matematike
 • Makroekonomija
 • Osnove prava

Peti semestar

 • Ekonometrija 2
 • Optimizacija
 • Obične diferencijalne jednadžbe
 • Poslovne komunikacije i korespondencija
 • Management
 • Marketing

Šesti semestar

 • Slučajni procesi
 • Teorija igara
 • Financijska matematika
 • Programiranje
 • Ekonomija za managere
 • Stručna praksa

Sedmi semestar

 • Dinamički sustavi u ekonomiji
 • Teorija grafova
 • Poslovne financije
 • Financijske institucije i tržišta
 • Prvi izborni predmet

Osmi semestar

 • Capstone kolegij
 • Javne financije
 • Drugi izborni kolegij
 • Treći izborni kolegij
 • Završni rad

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista