O studiju - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

O studiju

Preddiplomski studij poslovnog prava i ekonomije pokrenut je kao odgovor na potrebe tržišta. Nakon ovog studija studenti su spremni za uspješno snalaženje u današnjem poslovnom svijetu kroz tri područja: poslovno pravo, poslovnu administraciju i ekonomiju.

Ako trenutno razmišljate o željenom studijskom programu i želite pravno-ekonomsko visoko obrazovanje, preddiplomski studij Poslovnog prava i ekonomije ZŠEM-a je stvoren upravo za vas.

Znanja i vještine koje ćete steći studirajući na ZŠEM-u savršeno će vas pripremiti za uspješnu poslovnu karijeru u malim i srednjim tvrtkama, regulatornim agencijama, bankama, udrugama, obrtima, javnoj upravi, agencijama i servisima.

Studenti preddiplomskog studija imaju na raspolaganju sve resurse i servise ZŠEM-a, od korištenja knjižnice, računalnih učionica i online baza podataka, do međunarodne razmjene i usluga Career centra. Studentima ovog programa literatura je dostupna  u školskoj knjižnici te je primaju na kućnu adresu na početku svake studijske godine. Provjerite što sve uključuje školarina.

Više o ciljevima, kompetencijama te ishodima učenja studija možete pročitati ovdje.

U izravnoj interakciji s vašim profesorima na predavanjima i vježbama usvajat ćete praktična znanja iz svakodnevnih poslovnih situacija, uz već uspostavljenu teoriju.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija poslovnog prava i ekonomije stječete specifična znanja i vještine, a naučit ćete kako:

  • Objasniti i protumačiti ustroj i funkcioniranje hrvatskog i europskog pravnog sustava.
  • Prepoznati i povezati pravni i ekonomski aspekt u sagledavanju cjeline društvenih i gospodarskih odnosa.
  • Prepoznati i primijeniti financijske teorije, analize, izvješća i tržišta u poslovnoj praksi.
  • Organizirati, provesti i primijeniti statističke analize podataka u procesu odlučivanja u organizacijama.
  • Prepoznati i primijeniti informacijske tehnologije na pravnu regulativu (i obratno), na strukturu i procese organizacija i ekonomija, te na uloge i tehnike menadžmenta.
  • Identificirati domaće i globalno ekonomsko i pravno okruženje organizacija.
  • Usvajat ćete sustav vrijednosti koji naglašava odgovorno poslovno ponašanje. ZŠEM nastoji prenijeti svakom studentu vrijednosti i brigu za etičko poslovanje. U današnjem svijetu, poslovni uspjeh više se ne može ostvariti, ako se istovremeno zanemaruje okruženje poslovanja.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista