O studiju

S obzirom na potrebe tržišta oblikovan je novi preddiplomski studij poslovnog prava i ekonomije koji priprema studente za uspješno snalaženje u današnjem poslovnom svijetu kroz tri područja: poslovno pravo, poslovnu administraciju i ekonomiju.

Ako trenutno razmišljate o željenom studijskom programu i želite pravno-ekonomsko visoko obrazovanje, preddiplomski studij Poslovnog prava i ekonomije ZŠEM-a je stvoren upravo za vas.

Znanja i vještine koje ćete steći studirajući na ZŠEM-u će vas savršeno pripremiti za uspješnu poslovnu karijeru u malim i srednjim tvrtkama, regulatornim agencijama, u bankama, udrugama, obrtima, javnoj upravi, agencijama, servisima ako je to vaš izabrani put.

Naše dodatne usluge poput Career centra će vam služiti dugo nakon završetka studija, a naš program međunarodne razmjene će vam proširiti obzore. U izravnoj interakciji s vašim profesorima na predavanjima i vježbama usvajat ćete praktična znanja iz svakodnevnih poslovnih situacija, uz već uspostavljenu teoriju.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija prava i ekonomije stječete specifična znanja i vještine, a naučit ćete kako:

  • Objasniti i protumačiti ustroj i funkcioniranje hrvatskog i europskog pravnog sustava.
  • Prepoznati i povezati pravni i ekonomski aspekt u sagledavanju cjeline društvenih i gospodarskih odnosa.
  • Prepoznati i primijeniti financijske teorije, analize, izvješća i tržišta u poslovnoj praksi.
  • Organizirati, provesti i primijeniti statističke analize podataka u procesu odlučivanja u organizacijama.
  • Prepoznati i primijeniti informacijske tehnologije na pravnu regulativu (i obratno), na strukturu i procese organizacija i ekonomija, te na uloge i tehnike menadžmenta.
  • Identificirati domaće i globalno ekonomsko i pravno okruženje organizacija.
  • Usvajat ćete sustav vrijednosti koji naglašava odgovorno poslovno ponašanje. ZŠEM nastoji prenijeti svakom studentu vrijednosti i brigu za etičko poslovanje. U današnjem svijetu, poslovni uspjeh više se ne može ostvariti, ako se istovremeno zanemaruje okruženje poslovanja.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista