Program

Prvi semestar

 • Osnove ekonomije 1
 • Uvod u računovodstvo
 • Poslovne komunikacije i korespondencija
 • Informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Engleski jezik I
 • Filozofija politike i prava
 • Sociologija

Drugi semestar

 • Osnove ekonomije 2
 • Matematika za društvene znanosti
 • Financijsko računovodstvo
 • Statistika za društvene znanosti
 • Uvod u državu i pravo
 • Engleski jezik 2

Treći semestar

 • Mikroekonomija
 • Građansko pravo
 • Građansko procesno pravo
 • Upravno pravo
 • Socijalna psihologija
 • Govorništvo
 • Drugi strani jezik

Četvrti semestar

 • Makroekonomija
 • Javne financije
 • Pravo društava
 • Trgovačko ugovorno pravo
 • Radno pravo
 • Pravna informatika i informacijska sigurnost

Peti semestar

 • Management
 • Marketing
 • Poslovne financije
 • Financijske institucije i tržišta
 • Instrumenti osiguranja plaćanja
 • Financijsko pravo i financijska znanost
 • Europska unija i njene politike

Šesti semestar

 • Pravo međunarodne trgovine i međunarodnog plaćanja
 • Pravo intelektualnog vlasništva
 • Pravo javne nabave
 • Europsko pravo trgovačkih društava
 • Novac i bankarstvo
 • Ekonomija za managere
 • Poslovna etika

Sedmi semestar

 • Metodologija društvenih istraživanja
 • Upravljanje projektima
 • Europsko ekonomsko pravo
 • Pravno okružje međunarodnog poslovanja
 • Pravo osiguranja
 • Stečajno i ovršno pravo
 • Korporativno upravljanje

Osmi semestar

 • I. Izborni kolegij
 • II. Izborni kolegij
 • III. Izborni kolegij
 • Stručna praksa
 • Izrada i obrana završne radnje

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista