Osmi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Osmi semestar

Student će:
Odabrati tvrtku/ instituciju/ organizaciju čiji je predmet poslovanja (djelatnost) sukladan studijskom programu
Istražiti podatke relevantne za odabrani poslovni subjekt (tvrtku)
Opisati poslove i radne zadatke koji su se obavljali
Primjeniti prethodno stečena teorijska i stručna znanja u rješavanju konkretnih radnih zadataka
Uskladiti znanja i vještine s vrstama i načinima obavljanja radnih zadataka
Razviti pozitivan odnos prema pravilima ponašanja kod poslodavaca, zaposlenicima (timski rad), pravilima sigurnosti i zaštite na radu, uputama i preporukama mentora i drugih ovlaštenih osoba
Pokazati, svojim ponašanjem tijekom obavljanja stručne prakse, visoku razinu osobne i profesionalne odgovornosti
Procijeniti (kritički vrednovati) kvalitetu osobnog angažmana tijekom obavljanja radnih zadataka
Napisati izvješće o obavljenoj stručnoj praksi

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista