Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

Vrati se natrag
150 Više od 150 vrhunskih predavača
2800 Studenata diplomiralo je na ZŠEM-u
94% ZŠEM-ovaca prvi posao pronalazi kroz godinu dana po zavšetku studija

Prva i jedina AACSB akreditacija u Hrvatskoj

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista